Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các tổ chức, sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Quy định này là một phần của dự thảo "Quyết định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế" vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo dự thảo, các trường hợp chưa được xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Một trong những đối tượng được quy định là người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng h​óa, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế như: chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc,…

Tiêu chí xác định được dự thảo đưa ra vơi tổ chức sản xuất kinh doanh là số tiền nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Với cá nhân, số nợ được ngành tài chính đề xuất là từ 50 triệu đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Tuy vậy, dự thảo cũng nêu rõ sẽ không áp dụng quy định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp các tổ chức sản xuất kinh doanh, cá nhân "có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bảo lãnh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước."

Về thời hạn chưa được hoặc tạm hoãn xuất cảnh, dự thảo quy định, công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong khi ấy, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài là không quá 3 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế./.