No tram ty dong, Song Da-Thang Long, Lung Lo vao 'danh sach den' hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cụ Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan tới đất với tổng số nợ lên tới hơn 3.382 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong số 191 đơn vị trên, có 183 doanh nghiệp nợ 2.586 tỷ đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ hơn 251 tỷ đồng tiền thuê đất. Còn lại, 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng nợ gần 545 tỷ đồng.

[Sẽ trình nghị quyết xử lý nợ thuế khó đòi tại kỳ họp Quốc hội tháng 10]

Cụ thể, trong 183 doanh nghiệp nợ thuế, phí, có 71 doanh nghiệp là công khai lần đầu với hơn 24 tỷ đồng nợ. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Đầu Tư - Xây Dựng Tdc Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/2 là 2,8 tỷ đồng.

112 doanh nghiệp còn lại có tổng nợ lên đến hơn 2.562 tỷ đồng theo đại diện ngành thuế đã được công khai trong giai đoạn năm 2015-2018 nhưng số nợ vẫn còn lớn.

Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/2 là trên 360 tỷ đồng. Ngoài ra, một vài đơn vị còn nợ lớn như: Công ty cổ phần Lilama Hà Nội (nợ 118,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm (nợ 91,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam (còn nợ hơn 83 tỷ đồng),...

Trong số 5 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, đứng đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân với hơn 219 tỷ đồng.

Với 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất, theo thống kê, có số nợ lớn nhất là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô (hơn 325,7 tỷ đồng). Còn lại, 2 chủ dự án khác là Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam (nợ gần 130 tỷ đồng) cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (nợ hơn 89 tỷ đồng)./.

No tram ty dong, Song Da-Thang Long, Lung Lo vao 'danh sach den' hinh anh 2
Xuân Dũng (Vietnam+)