Theo các hãng tin AFP/Reuters, Viện Khoa học Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển ngày 10/10 tuyên bố, hai nhà kinh tế học người Mỹ là Thomas Sargent và Christopher Sims đã giành Giải Nobel Kinh tế năm 2011 nhờ công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chính sách kinh tế và cách thức những chính sách này ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Hai nhà kinh tế học Sargent và Sims "đã phát triển các phương thức để lý giải những vấn đề xoay quanh mối quan hệ nguyên nhân và hệ quả giữa chính sách kinh tế với các biến đổi kinh tế vĩ mô khác nhau như GDP, lạm phát, việc làm và đầu tư."

Giá trị giải thưởng là 10 triệu crown (tương đương 1,5 triệu USD) sẽ được trao cho hai nhà kinh tế trên./.

(Vietnam+)