Vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá sẽ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo quy định hiện hành, vợ hoặc chồng liệt sỹ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác đã nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sỹ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì mới được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Tuy nhiên, do thực tế phát sinh nhiều trường hợp không phù hợp với quy định, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đề xuất​ nới lỏng điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với đối tượng này.

Đây là một trong những nội dung mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối với, vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác, đặc biệt là những đối tượng không có con chung với liệt sỹ hoặc không có điều kiện chăm sóc bố mẹ liệt sỹ khi còn sống, dự thảo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi nhằm mở rộng điều kiện thụ hưởng. Bộ đề xuất bỏ quy định điều kiện nuôi con liệt sỹ hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sỹ, bổ sung điều kiện được gia đình hoặc họ tộc liệt sỹ thống nhất đề nghị. Dự thảo cũng bổ sung chế độ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho đối tượng này.

Mặt khác, theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng nhưng đã chết mà chưa hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần như trường hợp được truy tặng. Vì trên thực tế, các bà mẹ đều cao tuổi, khi làm hồ sơ đề nghị phong tặng vẫn còn sống, sau khi có quyết định phong tặng đã từ trần nên không có cơ hội thụ hưởng chế độ. Quy định bổ sung đảm bảo không thiệt thòi cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân.

Dự thảo cũng bổ sung chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Đặc biệt, dự thảo còn đề xuất mở rộng thân nhân được hưởng chế độ thăm viếng, di chuyển mộ liệt sỹ. Theo quy định hiện hành, chỉ có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sỹ. Trong khi đó, trên thực tế nhiều thân nhân liệt sỹ theo quy định không thể có đủ sức khỏe hoặc không còn nên quy định này đã hạn chế đối tượng thăm viếng và di chuyển mộ liệt sỹ. Vì vậy, dự thảo quy định bổ sung về việc được ủy quyền khi đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sỹ để tạo điều kiện cho thân nhân liệt sỹ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng bổ sung quy định về một số giấy tờ, trách nhiệm của cấp cơ sở (cấp huyện) trong việc xác nhận, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ chính sách người có công. Bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc giám định lại đối với diện đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ nay đến hết ngày 3/11./.