(Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tỉnh Bạc Liêu đã huy động được sự đóng góp từ nông dân gần 4.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nguồn vốn xã hội hóa, Bạc Liêu cũng đã góp ngân sách thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng 8 công trình xây trạm bơm điện cho các cánh đồng mẫu lớn; xây dựng mới 35 trường học; nâng cấp sửa chữa 79 phòng học...

Hiện nay, tỉnh có một huyện cơ bản hoàn thành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là huyện Phước Long; 50/50 xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình.
 
​Với việc đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Bạc Liêu phấn đấu đến hết năm 2015 có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 7 xã đạt từ 12-15 tiêu chí, 20 xã đạt từ 9-11 tiêu chí và 13 xã đạt từ 8-10 tiêu chí.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu, địa phương này cần huy động hơn 8.000 tỷ đồng cho nhu cầu vốn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2015.

Trong đó, vốn Trung ương hơn 1.387 tỷ đồng, vốn địa phương 313,94 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 495 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đặc biệt là huy động vốn trong dân hơn 3.370 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong tiến trình thực hiện, các huyện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định về nguồn vốn đầu tư, cơ chế, chính sách... rất cần được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh và Trung ương. Hiện nay vấn đề cần tháo gỡ là việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới chưa nhiều.

Trong lúc nông dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng cho các công trình chung và phát triển sản xuất, còn vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này chỉ chiếm hơn 900 tỷ đồng. Con số khiêm tốn trên cho thấy, ở nông thôn đang thiếu vắng vai trò của doanh nghiệp và nguồn lực quan trọng này vẫn chưa được phát huy đúng mức.

Ngoài tiềm lực về kinh tế, đầu tư vốn cho những mô hình sản xuất hiệu quả, doanh nghiệp còn là khâu quan trọng trong quản lý, phân phối, tiếp thị và nâng cao giá trị nông sản. Thiếu đầu tư của doanh nghiệp, nông dân không chỉ đối mặt với khó khăn về đầu ra trong tiêu thụ sản phẩm, mà còn bị ảnh hưởng đến quy trình sản xuất và cả khâu cuối cùng (thu hoạch).

Ngoài ra, hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ cũng là lực cản, làm các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn… Đây là những vấn đề tỉnh đã nhận ra và sẽ có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới./.