Công nhân khai thác dầu khí của Vietsovpetro làm việc trên giàn khoan (Ảnh: pvn.vn)

Trong 3 tháng đầu năm 2018, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vượt 30% so với kế hoạch đề ra.

[PVN làm việc với JBIC tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án khí Lô B]

Theo báo cáo của PVN, năm 2018, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí. Một mặt, giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, duy trì ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Đánh giá của PVN cho thấy, việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường, các mỏ còn lại nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi ro địa chất ngày càng cao.... sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2018.

Tuy vậy, cùng với nỗ lực của tập thể lao động toàn Tập đoàn, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 1/2018 đặt ra.

Số liệu cho thấy, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng. Tính chung quý 1 đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Ngoài ra, sản xuất điện quý 1 đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch, sản xuất đạm đạt 431,2 ngàn tấn, vượt 9,3% kế hoạch và sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch.

Với kết quả trên, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý 1 đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn quý 1 đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch.

"Tính chung quý 1/2018, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch đề ra," đại diện PVN cho hay./.