HANOVER, ĐỨC – EQS – Ngân hàng Norddeutsche Landesbank Girozentrale (“NORD / LB”), chủ sở hữu của ngân hàng (chính quyền hai bang Lower Sachsen, bang Sachsen-Anhalt), Hiệp hội ngân hàng tiết kiệm của bang Lower Sachsen (Sparkassenverband Niedersachsen) và Hiệp hội các tổ chức ngân hàng tiết kiệm ở Sachsen-Anhalt (Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt) và Hiệp hội nắm giữ các cổ phần đặc biệt của các ngân hàng tiết kiệm ở Mecklenburg-Western Pomerania (Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern) và Tập đoàn Tài chính Ngân hàng tiết kiệm (Sparkassenfinanzgruppe) đã đạt được thỏa thuận về tất cả các điểm quan trọng liên quan đến việc tái tổ chức ngân hàng và thực hiện các biện pháp bổ sung vốn theo kế hoạch. Trong bối cảnh này, NORD / LB, chủ sở hữu và Tập đoàn Tài chính Ngân hàng tiết kiệm liên hệ chặt chẽ với các cơ quan giám sát có liên quan và Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) trên cơ sở liên tục.

Trong quá trình tham vấn với các cơ quan giám sát có liên quan, có thể thấy rõ rằng, do sự phức tạp của thủ tục pháp lý tố tụng và sự phụ thuộc lẫn nhau, do sự cần thiết phải có sự chấp thuận của Ủy ban EU (hiện vẫn chưa được thông qua), do sự cần thiết các thủ tục pháp lý tại hai bang
Lower Sachsen, Sachsen-Anhalt và cũng do các bước cần thiết liên quan đến thủ tục pháp lý, việc triển khai thực hiện các biện pháp tăng vốn được dự kiến ​​trước đó cho quý 3 năm 2019, thì chỉ có thể được thực hiện trong quý 4 năm 2019.

NORD/LB đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan giám sát có liên quan để triển khai việc điều chỉnh thời gian thực hiện các biện pháp tăng vốn vào quý 4/2019. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo của NORD / LB hy vọng rằng, việc tăng vốn tiếp theo sẽ được thực hiện trong quý 4 năm 2019. Bằng việc thực hiện các biện pháp bổ sung vốn và tái phân bổ vốn này, tỷ lệ vốn của NORD / LB (hiện không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định) sẽ tăng đáng kể và tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định.

Địa chỉ của Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –

Friedrichswall 10

30159 Hanover

Công hòa Liên bang Đức
https://www.nordlb.de/die-nordlb/investor-relations/investoreninformationen/aktuelles
Giang Tran