Nước C2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam. (Nguồn: URC)


Ngày 20/5, thanh tra Bộ Y tế vừa đưa ra thông báo mới nhất về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với một số sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội, do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên – Phó chánh thanh tra Bộ Y tế, 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty URC Hà Nội, địa chỉ tại Lô CN 2.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội bị tạm dừng việc lưu thông từ ngày 20/5 vì lý do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Theo đó, sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 ngày sản xuất 04/02/2016, hạn sử dụng 04/02/2017 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là 0,085 mg/L; trong khi mức công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Sản phẩm thứ hai là nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, ngày sản xuất 19/02/2016, hạn sử dụng 19/11/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là: 0,053 mg/L trong khi mức công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Sản phẩm thứ ba là nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, ngày sản xuất 10/11/2015, hạn sử dụng 10/08/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là 0,068 mg/L, mức công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l.

Bộ Y tế yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội tạm dừng lưu thông các lô hàng hóa không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng nói trên; Tiến hành thu hồi, bảo quản các lô hàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng để chờ xử lý tiếp theo, theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, địa bàn bán và còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm không đạt; số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra các lô sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm không đạt như đã thông báo, gửi về Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 23/5./.