Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đã đến lúc báo động

​"Ô nhiễm môi trường không khí hiện đang là vấn đề rất nghiêm trọng ở Việt Nam, ​riêng ​hai thành phố lớn ​là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm đã đến lúc báo động."

Thông tin trên vừa được Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đưa ra tại hội thảo “Công bố kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng 22/9, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, trong những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ô nhiễm môi trường không khí đã và đang trở thành nguy cơ, ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững của Việt Nam.

Mặc dù, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí nhưng thực tế cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về quản lý và kiểm soát khí thải, nhất là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương…

“Phải nói thẳng là ô nhiễm không khí có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nguồn thải từ công nghiệp, các nhà máy năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu nhiệt điện. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ hoạt động giao thông, sản xuất của người dân từ các làng nghề…,” Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chia sẻ.

Trước thực tế trên, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, đã đến lúc cần phải tập trung vào các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm theo nguồn lực của Việt Nam. Theo đó, phấn đấu trong hai năm 2016 và 2017, phải kiểm kê được khí thải của cơ sở sản xuất nhiệt điện, xi măng, sắt thép, hóa chất và phân bón.

“Quan điểm của chúng ta là phòng ngừa quan trọng hơn xử lý hậu quả, do đó, chúng ta cần phải quan tâm tới các nhà máy nhiệt điện, xi măng, sắt thép, hóa chất và phân bón - đây là những lĩnh vực có nguồn xả thải lớn và gây ô nhiễm nghiêm trọng trong công nghiệp.”

“Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là hai điểm cần quan tâm trước. Chúng ta cũng phải kiểm kê, kiểm soát được chất thải và khí thải, bởi vì nơi đây giao thông rất lớn, dân cư đông, công nghiệp nhiều, nên ô nhiễm môi trường phải thắng thắn nhìn nhận là đã đến lúc báo động rồi,” Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh./.

Ảnh minh họa ô nhiễm khói bụi. (Nguồn ảnh: TTXVN)