Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) cho biết, năm 2011, OceanBank đặt chỉ tiêu đạt tổng tài sản 65.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu đạt tổng nguồn vốn huy động 59.000 tỷ đồng, tổng dư nợ 21.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 16%.

Theo OceanBank, dù năm 2010, thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm này đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Ngân hàng với các chỉ tiêu hoạt động cơ bản đều vượt kế hoạch.

Cụ thể, năm 2010, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 55.270 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch và tăng 163% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 691 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch và tăng 229% so với năm trước.

Năm 2010, tổng huy động vốn của Ngân hàng đạt 50.427 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch. Trong đó, huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 42.714 tỷ đồng, chiếm 85%, hoàn thành 124% kế hoạch và tăng 182% so với năm 2009. OceanBank cũng là một trong những ngân hàng nằm trong nhóm đầu các ngân hàng thương mại cổ phần có thanh khoản tốt nhất năm 2010.

Cũng trong năm 2010, mạng lưới của OceanBank được mở trộng lên tới gần 100 điểm giao dịch trên toàn quốc và xây dựng quan hệ đại lý với trên 150 ngân hàng lớn trên thế giới.

OceanBank đã xây dựng quan hệ đại lý với trên 150 ngân hàng lớn trên thế giới. Mạng lưới OceanBank được mở rộng lên tới gần 100 điểm giao dịch trên toàn quốc.

OceanBank đã đặt nền móng hợp tác quan trọng với đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực dầu khí năng lượng; thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán, mua bán ngoại tệ, cấp bảo lãnh, tư vấn tài chính, thu xếp vốn, quản lý dòng tiền… cho các đối tác chiến lược./.