Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) cho biết đang triển khai chương trình khuyến khích, hỗ trợ khách hàng vay vốn để thực hiện sản xuất kinh doanh hàng hoá xuất khẩu.

OceanBank áp dụng mức lãi suất linh hoạt và hợp lý, cụ thể: lãi suất cho vay bằng USD ở mức 3,5%/năm, lãi suất cho vay bằng VNĐ sẽ giảm từ 1-2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Điều kiện ưu đãi là khách hàng cam kết bán lại nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu cho OceanBank. Khách hàng có thể vay từng lần hoặc theo hạn mức, thời hạn rút vốn tối đa là 12 tháng.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có tài khoản tại OceanBank nhanh chóng bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời, OceanBank chấp nhận cho khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản tiền gửi.

Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần để được cấp hạn mức trong 12 tháng, khách hàng chỉ phải trả lãi theo số tiền sử dụng và thời hạn thấu chi thực tế. Hạn mức tối đa OceanBank cấp cho doanh nghiệp là 5 tỷ đồng.

OceanBank thực hiện dịch vụ tư vấn tín dụng miễn phí giúp doanh nghiệp vay vốn kinh doanh sản xuất hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian./.

Minh Thúy (Vietnam+)