Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề xuất dự toán ngân sách của tổ chức đa phương này cho giai đoạn 2016-2017 ở mức 5,57 tỷ USD.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết dự toán ngân sách này thấp hơn 1,6% so với ngân sách hiện nay.

Ông Ban Ki-moon nói: “Tôi đề nghị phê chuẩn ngân sách 5,57 tỷ USD cho giai đoạn 2016-2017. Ngân sách này thấp hơn 1,6%, tương đương 90,8 triệu USD, so với ngân sách hiện nay và cao hơn 0,2%, tương đương 10,2 triệu USD, so với dự thảo ngân sách do Đại hội đồng Liên hợp quốc đề xuất.”

Ông Ban Ki-moon cho biết, trong tổng số ngân sách dự toán này, 1,12 tỷ USD sẽ được chi cho các phái bộ chính trị đặc biệt của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên hợp quốc cũng đề xuất “đóng băng” 56 vị trí trong Ban Thư ký nhằm cắt giảm chi tiêu. Ngân sách được đề xuất cũng không bao gồm chi phí cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình. Trong năm tài khóa hiện tại, kết thúc ngày 30/6/2016, chỉ riêng chi phí cho các chiến dịch này đã lên tới 8,27 tỷ USD.

Theo ông Ban Ki-moon, con số này chưa bằng 0,5% tổng chi tiêu của các nước cho mục đích quân sự (số liệu năm 2013 là 1.750 tỷ USD).

Ông Ban Ki-moon lưu ý rằng nhiệm kỳ Tổng Thư ký của ông sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2016 nên ngân sách mới còn liên quan tới cả người kế nhiệm.

Ông nói: “Tôi thấy mình phải có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho người kế nhiệm và hi vọng vào sự ủng hộ của các quý vị trong vấn đề này.”

Theo kế hoạch, ngân sách giai đoạn 2016-2017 của Liên hợp quốc sẽ được phê chuẩn trước cuối năm nay. Ngân sách của Liên hợp quốc được xây dựng trên cơ sở đóng góp của các quốc gia thành viên. Tỷ lệ đóng góp được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc căn cứ vào chỉ số GDP bình quân trong giai đoạn 10 năm, thu nhập bình quân đầu người và nợ nước ngoài. Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên hợp quốc với tỷ lệ trên 20%./.