Ông Đặng Việt Dũng và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. (Nguồn: danang.gov.vn)

Sáng 3/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, với 43/44 đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Như vậy đến nay, thành phố Đà Nẵng có 4 Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Ông Đặng Việt Dũng, sinh năm 1960, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ cao cấp chính trị; tiến sỹ kỹ thuật chỉnh trị sông và bờ biển, thạc sỹ thủy lợi, kỹ sư đường ôtô./.