Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Hoan giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 30/6, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.

Tại buổi lễ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Đặng Xuân Hoan, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.

Chúc mừng tân Giám đốc Học viện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng đây là vinh dự của ông Đặng Xuân Hoan cũng là niềm vui chung của Bộ Nội vụ nói chung và Học viện Hành chính quốc gia nói riêng.

Nhấn mạnh những công việc sắp tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ cho Giám đốc Học viện trong vòng một tháng, cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Học viện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) xây dựng định hướng phát triển của Học viện trong tương lai ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng với bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý, ông Đặng Xuân Hoan cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nhà trường tiếp tục xây dựng định hướng phát triển Học viện Hành chính quốc gia trong tương lai với phương thức đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn các cán bộ của Nhà trường tiếp tục ủng hộ ông Đặng Xuân Hoan, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Trong quá trình sắp xếp thu gọn lại đầu mối một số trường trong Bộ, sáp nhập vào Học viện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Học viện làm việc trên tinh thần tích cực khách quan, vô tư, thực hiện tốt việc bố trí công tác, giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức. Các vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ ông Đặng Xuân Hoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Xuân Hoan cam kết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, kế thừa cách làm hay của người đi trước, tận tụy với nhiệm vụ được giao, nỗ lực hết mình cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính quốc gia, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Học viện; tuân thủ đủ đúng các quy định pháp luật, quy chế làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về toàn bộ hoạt động của Học viện./.