Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 23/6, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhất là 7 chương trình đột phá; tập trung giải quyết yêu cầu cấp bách phát sinh từ thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, ông Đinh La Thăng cho rằng cần đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở các cấp, các ngành theo hướng công khai, minh bạch, xã hội hóa các dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giao dịch giữa cơ quan hành chính với tổ chức và công dân đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của thủ trưởng các sở ngành, quận huyện, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện 2 nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; xác định lĩnh vực, ngành trọng yếu cần tập trung phát triển để phát huy tối đa nguồn lực, khẳng định vai trò, vị thế trung tâm của thành phố.

Thành phố cũng khẩn trương ban hành và triển khai Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ; kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố đến năm 2020; tích cực, chủ động thực hiện chính sách thương mại quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền thành phố; nghiên cứu, ban hành chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó, tranh thủ thời cơ, hạn chế thấp nhất thách thức, rủi ro.

Về một số lĩnh vực cụ thể, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh các cấp cần hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch cho 100% hộ dân thành phố trong tháng 11/2016; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; tập trung đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh nội bộ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung chuyển hóa địa bàn, đấu tranh phòng chống, kiên quyết kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

Đề cập đến nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ông Đinh La Thăng cho rằng Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, quận huyện xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội cấp mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm tình hình, tâm tư của cán bộ, đảng viên, nhân dân để làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn thành phố.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố về công tác vận động nhân dân, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cần tập trung một số trọng tâm. Cụ thể, phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Các đơn vị chức năng cần có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình; kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, cá nhân điển hình trong các phong trào, để phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng và quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thành phố cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm với xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém./.