Ong Dinh The Huynh lam viec voi Ban Thuong vu Tinh uy Hai Duong hinh anh 1Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 3/3, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Nguyễn Dương Thái đã báo cáo khái quát với đoàn công tác về kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Năm 2016, tổng sản phẩm của Hải Dương tăng 7,9%, tổng thu ngân sách trên 11.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh có 18 khu công nghiệp, 45 cụm công nghiệp với trên 11.000 doanh nghiệp.

Năm 2016, tỉnh đã thu hút được 256,4 triệu USD đầu tư nước ngoài. Tỉnh hiện có 339 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 7,2 tỷ USD. Toàn tỉnh đã có 102 xã đạt nông thôn mới (đạt 45%); chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,19% năm 2015 xuống còn 5,08%...

Ông Đinh Thế Huynh biểu dương thành tích mà Hải Dương đã đạt được sau Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh đã đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài; xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, tỉnh đã dừng hoạt động của các lò gạch thủ công trên địa bàn, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Hoạt động xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới.

Ông Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những hạn chế của tỉnh Hải Dương như một số chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt như kế hoạch, nợ xây dựng cơ bản ở cấp huyện, xã còn lớn, tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, một số khu công nghiệp còn chưa có giải pháp tích cực. Việc thu hút các dự án lớn còn hạn chế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức trung bình; tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về tình hình trật tự xã hội. Công tác xây dựng Đảng còn hạn chế trong phát triển đảng viên mới, công tác tổ chức cán bộ còn bất cập đã tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân có liên quan...

Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2017, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gợi mở tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó quan tâm hơn đến phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao và xác định những cây, con chủ đạo của từng vùng, địa phương. Tỉnh cũng cần uu tiên nguồn lực để hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Hải Dương cần quan tâm thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản; kiên định chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; phát triển du lịch và dịch vụ...

Đối với Hải Dương, lĩnh vực du lịch còn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh...

Ông Đinh Thế Huynh lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháo luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và tự nguyện tham gia; thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp; cụ thể hóa các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết cần phải cụ thể, linh hoạt, tạo động lực phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; thực hiện tốt, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh cần sớm chỉ đạo việc bổ sung, chỉnh sửa các quy định, quy chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04; nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trước hết, cần tập trung sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh ủy; quy định về công tác cán bộ.

Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh cũng cần bám sát tình hình của các địa phương, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh nhằm ổn định tình hình; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của cơ quan báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hải Dương, ông Đinh Thế Huynh đồng tình, nhất trí và sẽ có văn bản đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết. Cụ thể như phát triển khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc; cải tạo nâng cấp quốc lộ 37; hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; cải tạo hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải...

Trước đó, ông ĐinhThế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Khu công nghiệp Đại An và 2 doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sumidenso Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn KEFICO Việt Nam.

Ong Dinh The Huynh lam viec voi Ban Thuong vu Tinh uy Hai Duong hinh anh 2 Ông Đinh Thế Huynh và lãnh đạo tỉnh Hải Dương với Ban giám đốc công ty cổ phần Huyndai Kefico, Khu công nghiệp Đại An. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại đây, ông Đinh Thế Huynh đã biểu dương thành tích sản xuất, kinh doanh, tạo được nhiều việc làm cho người lao động của các công ty này.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông cũng đề nghị các công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; giải quyết hài hòa lợi ích giữa công ty và người lao động để từ đó người lao động gắn bó với doanh nghiệp và có năng suất lao động cao./.
Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)