Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã tổ chức phiên họp lần thứ IV bầu Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II và thông qua nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2016.

Dự phiên họp có 79 đại biểu chính thức là các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, đại diện cho hơn 10​.000 luật sư và gần 4.000 người tập sự hành nghề luật sư thuộc 63 đoàn luật sư trên cả nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về việc đồng ý giới thiệu nhân sự Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chiều 26/4, trên cơ sở đề xuất của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn đã họp bàn, thảo luận và thống nhất giới thiệu luật sư Đỗ Ngọc Thịnh vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, để trình Hội đồng Luật sư toàn quốc xem xét, quyết định đưa vào danh sách bầu.

Thảo luận về Tờ trình, các ý kiến thống nhất việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam là việc làm cần thiết, cấp bách để hoàn thiện công tác nhân sự, có ý nghĩa quyết định đến tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Quy trình nhân sự được làm chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Với số phiếu tán thành cao (97,4%), Hội đồng Luật sư toàn quốc đã bầu luật sư Đỗ Ngọc Thịnh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu nhậm chức, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh bày tỏ niềm vinh dự được Hội đồng Luật sư Việt Nam bầu vào chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch, ​luật sư Đỗ Ngọc Thịnh khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tạo lập được niềm tin của các luật sư cả nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, xã hội và giới luật sư; góp phần xây dựng, phát triển Liên đoàn Luật sư Việt Nam có uy tín, thương hiệu ở trong nước và trên trường quốc tế.

Trong năm 2016, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: bồi dưỡng các luật sư thông qua việc học tập, quán triệt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường việc bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư, giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao.../.