Tân Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thế Sơn. (Nguồn: NHNN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 2136 bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chính thức có 5 Phó Thống đốc bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017 đối với ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nhận bàn giao công tác]

Được biết, ông Đoàn Thái Sơn sẽ thay cho vị trí ông Nguyễn Phước Thanh đã nghỉ hưu. Trong quá trình công tác, ông Đoàn Thái Sơn đã từng làm việc tại vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước.

Hồi tháng 7/2017, trên cơ sở các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, ông Sơn được bổ nhiệm vào chức Phó Trưởng ban chỉ đạo./.