Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao, ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất ý chí, biểu thị quyết tâm cao, trong những năm tới thực hiện bằng được mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ;” trọng tâm tập trung thực hiện bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Để đạt được những mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội tỉnh đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế, nhất là hạ tầng then chốt và hạ tầng du lịch; đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm địa phương; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới, tạo bước chuyển mạnh về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Tỉnh tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; nâng cao chất lượng thông tin; phát triển văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm nét văn hóa vùng Đất Tổ...

Với những mục tiêu, giải pháp đưa ra, Phú Thọ phấn đấu giai đoạn 2015-2020, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng (tương đương 2.400 USD); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 95.000 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 57 xã đạt chuẩn); số hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; phấn đấu đưa huyện Tân Sơn thoát nghèo; kết nạp trên 2.500 đảng viên mới/năm, trong đó đảng viên mới trong doanh nghiệp trên 300 đảng viên/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 55 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 11 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Dân Mạc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020.

Các ông Bùi Minh Châu, Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị, góp phần tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.