Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII. (​Nguồn: TTXVN)

Ngày 24/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII; bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Trương An Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII.

Các ông Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Tiến Dũng tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Lê Minh Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII gồm 19 người; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 người.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét tờ trình, đề án và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cùng việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao./.