Sau ba ngày làm việc khẩn trương, ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 53 người, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 người, ông Hoàng Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh và Bí thư Thành ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Quang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; tập trung thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đồng thời  tỉnh cũng từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 kinh tế tỉnh Hòa Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 13%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 12,5%, diện tích rừng trồng mới hàng năm 8.000ha và giữ ổn định độ che phủ rừng khoảng 46%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 3% năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

Đại hội đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện; trong đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên ngoài, huy động tối đa các nguồn lực trong tỉnh để phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ; bước đầu hình thành vùng động lực kinh tế và ngành kinh tế mũi nhọn; quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội./.

Nhan Sinh (TTXVN/Vietnam+)