Sáng 26/1, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 13 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường), tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Với số phiếu tán thành cao, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Huỳnh Đức Thơ được bầu thay người tiền nhiệm là ông Văn Hữu Chiến, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật từ ngày 1/1/2015.

Ông Huỳnh Đức Thơ, sinh ngày 10/4/1962, tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; là Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Quan hệ công chúng.

Trước khi được bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ là Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng./.
Đinh Nhiều (TTXVN/Vietnam+)