Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 54 người, bầu Ban Thường vụ gồm 15 người, bầu 14 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015, các ông Nguyễn Chiến Bình và Trần Công Chánh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc vừa đắc cử sinh ngày 30/7/1955, quê quán tại xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tham gia cách mạng từ năm 1971, vào Đảng chính thức năm 1975.

Trình độ chuyên môn là đại học chuyên ngành quân sự. Từ năm 1971 đến tháng 9/2006, ông tham gia công tác trong lực lựợng quân đội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 10 /12006 đến nay giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Đại biểu Quốc hội và là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Đại hội đã xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2005-2010 của tỉnh; thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ tỉnh; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đại hội.

Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 là lãnh đạo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14 đến 15%/ năm; thu nhập bình quân đầu người từ 1.700 USD đến 1.900 USD/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2-3%/năm; tỷ lệ lao động được đào tạo đến năm 2015 đạt 40%, phấn đấu đến năm 2015, Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình khá trong khu vực....

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thực hiện ba nhiệm vụ đột phá với 11 nhóm giải pháp lớn được nêu trong báo cáo chính trị. Đó là thực hiện tốt 11 chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách phát triển công nghiệp; định hướng quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành.../.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)