Ngày 12/7, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn VNPT đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng giám đốc VNPT giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tập đoàn này.

Công tác tại VNPT từ năm 1992, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm đã trải qua nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2012 đến 2014, ông giữ chức Phó Giám đốc VNPT Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các năm 2014-2017, ông được giao giữ chức vụ Giám đốc VNPT Thành phố Hồ Chí Minh và là Trưởng đại diện của VNPT tại đây.

Tháng 3/2017, ông Liêm được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số của VNPT - lĩnh vực phát triển mũi nhọn của tập đoàn sau tái cơ cấu.

Ngày 15/3/2021, ông Huỳnh Quang Liêm đã được Hội đồng thành viên VNPT giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm người đại diện theo pháp luật của đơn vị này.

Đi lên từ cơ sở, ông Huỳnh Quang Liêm được biết tới là một lãnh đạo có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc điều hành VNPT vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là đã thực hiện tái cơ cấu VNPT thành công trong giai đoạn 2014-2015, khẳng định mạnh mẽ vai trò dẵn dắt của VNPT trong xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong vài năm qua.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm sẽ cùng với tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn VNPT tạo được sự đoàn kết một lòng, qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành VNPT hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về tài chính, quản trị, cổ phần hóa doanh nghiệp, triển khai mạng 5G và đặc biệt là chuyển đổi số trong các năm tới.

[Bổ nhiệm ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT]

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ trong những năm gần đây VNPT đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên con đường tái cơ cấu, cơ cấu lại và tiên phong tham gia vào các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong hơn 5 năm qua, VNPT luôn là doanh nghiệp có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng bình quân trên 15%/năm, đảm bảo doanh thu và tăng trưởng thu nhập cho người lao động, thương hiệu VNPT được giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Sự chuyển hướng của tập đoàn trong cung cấp dịch vụ số cho quốc gia đã mang lại nhiều thành quả đáng kể, đưa vị thế của VNPT lên một bước tiến dài.

Trong khát vọng Việt Nam về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, VNPT xác định cho mình sứ mạng là hạt nhân trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược VNPT4.0 cũng đã định vị VNPT phải trở thành doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ số hàng đầu ở Việt Nam.

“Tôi nhận thức được rằng đây là thời điểm rất quan trọng để VNPT có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT4.0 của mình. Đây là giai đoạn bản lề để đưa VNPT thành công trong hành trình tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số ở Việt Nam,” ông Liêm cho biết./.

(Vietnam+)