Ong Huynh Tan Viet dac cu Bi thu Tinh uy tinh Phu Yen hinh anh 1Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bế mạc, thông qua Nghị quyết quan trọng đánh giá tình hình 5 năm qua (2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 5 năm tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI gồm 52 người. Sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu 16 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, dân chủ, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ vừa thông qua theo định hướng chiến lược của Bộ Chính trị với 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; trong đó phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân hàng năm là 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.400 USD; trung bình mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-2,5%, có 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh...

Để đạt mục tiêu quan trọng trên, trong 5 năm tới, tỉnh Phú Yên huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ít nhất 120.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư vào mạng lưới cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp lọc hóa dầu, phát triển mạnh kinh tế biển, nhất là nghề khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, phát triển du lịch...

Cùng với 10 nhóm giải pháp thực hiện để phát triển kinh tế, tỉnh Phú Yên thực hiện bốn giải pháp đột phá là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên và xúc tiến đầu tư các dự án lớn về du lịch; tạo điều kiện để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô công suất 8 triệu tấn/năm hoàn thành và đưa vào hoạt động; tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh./.
Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)