Ông Lâm Văn Mẫn, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu. (Ảnh:Trung Hiếu/TTXVN)

Trong hai ngày 9-10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh; đồng thời bầu một số chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã bầu ông Lâm Văn Mẫn (sinh năm 1970), Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu bổ sung là ông Lê Văn Hiểu (sinh năm 1964), Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung và ông Ngô Hùng (sinh năm 1974), Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Trần Đề.

Các ông Lê Văn Hiểu, Ngô Hùng, Lâm Hoàng Nghiệp (Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị) và ông Lê Trọng Sơn, Tỉnh ủy viên được bầu là thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Mai Khương do đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với các ông Lâm Văn Mẫn, ông Trần Thành Nghiệp (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), Quách Việt Tùng (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), Mai Phước Hưng (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bà Trần Thị Tuyết (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) do chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu…

Cũng tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã quyết nghị thông qua các vấn đề quan trọng về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2016 và một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo đó, năm 2016 Sóc Trăng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm; sản lượng lúa bình quân đạt trên 2 triệu tấn/năm; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 220.500 tấn...

Năm 2015, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng, phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trường kinh tế đạt 7,53%, thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 545 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%.../.