Ngày 28/5, Quốc hội khóa mới của Iran đã bỏ phiếu bầu lại ông Ali Larijani làm Chủ tịch Quốc hội tạm thời. Theo truyền thống, người nắm giữ cương vị này sẽ trở thành Chủ tịch Quốc hội chính thức.

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội gồm 290 ghế, ông Larigiani nhận được 173 phiếu bầu, vượt đối thủ là ông Gholam Ali Hadad Adel chỉ được 100 phiếu. Cả hai ứng cử viên này đều thân cận với Đại Giáo chủ Ali Khamenei.

Ông Larigiani được xem là một trong những nhân vật chỉ trích Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad gay gắt nhất, trong khi ông Ađen ủng hộ cách tiếp cận ít đối đầu hơn với chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad.

Trong cuộc bầu cử quốc hội Iran, được tiến hành theo hai vòng (đầu tháng Ba và đầu tháng Năm này), phe bảo thủ cứng rắn phản đối Tổng thống Ahmadinejad đã giành đa số ghế trong Quốc hội.

Kết quả bầu cử này được đánh giá tạo ra thế tương quan mới giữa Đại giáo chủ Khamenei và Tổng thống Ahmadinejad, trong bối cảnh sự nghiệp chính trị của ông Ahmadinejad xuống dốc kể từ năm 2011 sau hành động chống đối mạnh bạo nhưng thất bại trước Đại Giáo chủ Khamenei trong việc chọn Giám đốc Cơ quan Tình báo./.