Ông Lê Diễn nhận hoa chúc mừng của Đại hội. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI. Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa X, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cũng đã bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 10 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của Đại hội vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội XII; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

Nghị quyết của Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đã xác định 6 chương trình, mục tiêu trọng điểm chủ yếu; trong đó chú trọng phát triển mang tính đột phá về kinh tế trên 3 hướng chính là tổ hợp công nghiệp bauxite-nhôm-sắt xốp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch để 15-20 năm sau, Đắk Nông sẽ trở thành trung tâm bauxite-nhôm-sắt của cả nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI đã thông qua 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong đó đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế bình quân trên 9%/năm; thu ngân sách hàng năm tăng 12%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tăng 14%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm...

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh ngay sau Đại hội, cùng với việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi về kết quả Đại hội, các tổ chức Đảng, chính quyền cần xây dựng ngay kế hoạch, chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông./.