Ông Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Ngày 29/12, Hội đồng nhân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn các chức danh chủ chốt.

Kỳ họp thông qua tờ trình về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Đoàn Quốc Cường theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh Ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng ​Nhân dân với số phiếu tín nhiệm 51/52.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Trần Thị Thái về nghỉ hưu cùng 12 đồng chí ở Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh về nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng Nhân dân bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, đối với ông Phan Văn Nhiều - giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết, bầu cử và cả 2 ông đều trúng cử Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Lê Minh Hoan cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của các đại biểu; đồng thời, thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, hành động kiên quyết, kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, sẽ kế thừa, phát huy cao nhất những kết quả tỉnh đã đạt và đề ra giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân để đưa Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao 9 Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới giữ các chức vụ cho ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế; ông Dương Hồng Lạc, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Dương Hoài Châu, phụ trách Sở Kế hoạch Đầu tư và ông Lê Hà Luân phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp./.