Ngày 7/7, tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 8, với số phiếu 47/48 đại biểu có mặt, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí bầu ông Lê Trí Thanh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Trí Thanh, sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế; trình độ chính trị Cử nhân; hiện là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng nhất trí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh đã được bầu./.