Tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử các chức danh HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 29/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII.

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các ông Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Đinh Khắc Đính và Nguyễn Văn Phương tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu, kiện toàn đủ các chức danh Trưởng, Phó các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VII; ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 20 thành viên và bầu 21 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Cao cho biết để hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2021 mà Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, đó là nâng cao chất lượng nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội./.