Ông Lê Văn Hưởng (thứ hai từ trái qua) cùng các lãnh đạo mới của tỉnh Tiền Giang ra mắt Hội đồng Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Từ ngày 8-11/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII tổ chức phiên họp cuối năm, kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Tại kỳ họp thứ 14 này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang bầu bổ sung các chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang thay các vị tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu hoặc điều chuyển sang các lĩnh vực công các khác đã được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thống nhất miễn nhiệm.

​Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang thay ông Nguyễn Văn Khang nghỉ hưu theo chế độ. Ông Lê Văn Hưởng, sinh ngày 1/1/1962, quê quán Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang, có bằng Cao cấp chính trị, thạc sỹ kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, trong năm qua dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tiền Giang đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua từ đầu năm; đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh đảm bảovề mọi mặt.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9%, đạt Nghị quyết Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2015 ước đạt 1,82 tỷ USD, vượt trên 13% chỉ tiêu năm và tăng gần 10% so với năm trước. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt gần 5.500 tỷ đồng, vượt trên 22% so dự toán và tăng gần 21% so cùng kỳ năm trước; Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 24.400 tỷ đồng, tăng 13,5% so năm trước…

Trong năm 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu theo nghị quyết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 8,5 đến 9% so năm 2015. Một số chỉ tiêu cụ thể phải đạt: Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 40,3 triệu đồng/ năm, kim ngạch xuất khẩu 2,1 tỷ USD và tăng 15,4% so năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huy động từ 26.600 tỷ đồng đến 24.700 tỷ đồng, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 5.721 tỷ đồng trong đó có 1.000 tỷ đồng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết …

​Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 14 cũng thống nhất đề ra các giải pháp quan trọng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết đề ra năm 2016. Trong đó, tỉnh tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chính sách tín dụng-ngân hàng, tăng cường quản lý thị trường để cùng với cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển ngành và lĩnh vực phù hợp qui hoạch cũng như các đề án tái cơ cấu, tái cấu trúc các ngành; nâng cao năng suất, hiệu quả cũng như sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực.

Tiền Giang cũng coi trọng phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng bộ với ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất cũng như các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới diện mạo nông nghiệp-nông dân-nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng lắng nghe những ý kiến tâm huyết của các cử tri về những mặt tích cực và hạn chế trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là những tồn tại cần được giải quyết, khắc phục trong thời gian tới./.