Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 69/69; bầu ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đình Bích tái cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu là 66/69; bầu các ông Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Bình giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021./.