Trong hai ngày 23-24/9, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương, Lai Châu là một trong 15 tỉnh thành trong cả nước tổ chức thí điểm bầu cử trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi tổ chức bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành bầu cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Vào cuối nhiệm kỳ trước, ông Lò Văn Giàng đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu bổ sung làm Bí thư Tỉnh ủy, thay cho ông Nguyễn Minh Quang chuyển công tác về Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 người, ưu tiên các ứng cử viên trẻ tuổi, ứng cử viên nữ và là người dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã tiến hành các phiên họp đầu tiên, bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Tô Như Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Khắc Chử, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái đắc cử các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 13 người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, kiểm điểm năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2010-2015.

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện của Trung ương như Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng./.