Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu các thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII tái cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là ông Nguyễn Quốc Ca và ông Nguyễn Văn Tiến.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010- 2015 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang là các ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên và Nguyễn Văn Tuấn; cùng đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã bầu các thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh với tỷ lệ tín nhiệm cao từ 98-100%; đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang kỳ vọng vào các thành viên đã được tín nhiệm bầu ra.

Sau kỳ họp này, các thành viên được tín nhiệm sớm ổn định bộ máy, tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện công việc được giao một cách liên tục, hiệu quả và đúng theo luật định./.