Phát biểu tại Điện Kremli trong lễ trao thưởng Nhà nước, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tuyên bố rằng Nga không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân.
 
Ông Medvedev khẳng định rằng trong tương lai Nga sẽ tiếp tục thu được nhiều thành công ở các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục, cũng như chế tạo vũ khí hạt nhân.
 
Ông Medvedev nói: "Vũ khí này vẫn rất hữu ích cho chúng ta. Chúng ta không dự định sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cần tới yếu tố này. Bởi chúng ta là một quốc gia rộng lớn và nhiều phức tạp, cần phải biết đánh giá cao và bảo vệ đất nước"./.