Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, ngày 30/6 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu ông Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự chủ tọa, điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu trưởng ban, phó trưởng ban các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII.

Các ông Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII; Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 23 vị hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021./.