Ngày 23/ 5, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức công bố Quyết định số 1832/QĐNS TƯ ngày 15/5 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Cảnh Việt, nguyên ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Bắc, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định giữ chức Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cho ông Nguyễn Cảnh Việt.

Ông Nguyễn Cảnh Việt sinh ngày 2/9/1964; quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và đã trải qua các chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline), Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị Đại hội các cấp; công tác chuẩn bị cho đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4/6./.