Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (khóa XVII) đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII (nhiệm kỳ 2010-2015).

Phiên họp đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Doãn Khánh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII (nhiệm kỳ 2010-2015); hai Phó Bí thư là các ông Hoàng Dân Mạc và Bùi Minh Châu; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người.

Ông Nguyễn Doãn Khánh sinh năm 1956, thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XVI), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ./.