Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+) Bản in

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.