Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, Nguyễn Đức Thanh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng-an ninh" đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50 ​ủy viên; bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm 15 ​ủy viên; ​ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; các ​ông Lưu Xuân Vĩnh và Nguyễn Bắc Việt được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII gồm 10 ủy viên, ông Lê Văn Khuê được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các Dự thảo báo cáo của Đại hội. Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2015-2020.

Đại hội đã nhất trí đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập quốc tế. Tỉnh tập trung huy động và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm, đưa qui mô nền kinh tế tăng 1,7 lần so năm 2015, tạo bước chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội tỉnh tăng 10-11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2020 đạt 58-60 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 2.800-3.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 51.000-55.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 15.500 lao động/năm, lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%; hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5-2 %/năm (theo chuẩn mới)...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh ngay sau đại hội, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội; đồng thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.