Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí Thư tỉnh ủy Cao Bằng. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Chiều 16/10, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí, Ban thường vụ gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái cử Phó Bí thư tỉnh uỷ khóa XVIII; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII; Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong đó đồng chí Tô Vũ Lập, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh uỷ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên họp chiều 16/10, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu tổng quát được Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đề ra cho giai đoạn 2015-2020 là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; Tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được nghị quyết đại hội xác định như tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân trên 7%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng trên 10%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân mỗi năm trên 10%; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 265 ngàn tấn/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 40 triệu đồng/ha.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các bậc học, cấp học, hằng năm mỗi huyện thành phố có ít nhất 1 trường đạt chuẩn quốc gia.

Đến năm 2020 có 60% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 15 bác sĩ/vạn dân, 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt trên 2%. Về vấn đề môi trường, tỉnh nỗ lực phấn đấu 50% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn.

Trong xây dựng Đảng, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 50%./.