Ông Nguyễn Ngọc Quang (thứ hai từ trái) và ông Phan Việt Cường (thứ hai từ phải) tại Hội nghị bàn về công tác nhân sự tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 20 ​người, trong đó có 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020; ông Phan Việt Cường được bầu là Phó Bí thư Thường trực và ông Đinh Văn Thu được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Xuân Vinh được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 .

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10-10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 75-80 triệu đồng (tương đương 3.400-3.600 USD).

Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm khoảng 2-2,5%/năm.

Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, qua đào tạo nghề đạt 55%. Trong xây dựng nông thôn mới, Quảng Nam phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo đạt chuẩn; trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh…

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Quảng Nam đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó tập trung phát triển vùng động lực, đồng thời chủ động đầu tư phát triển kinh tế-xã hội miền núi bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó tỉnh đổi mới giáo dục-đào tạo, phát triển khoa học-công nghệ, quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng, phát triển văn hóa; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại./.