Chiều 12/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao các Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quyết định phân công: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính chúc mừng ông Đào Ngọc Dung đảm nhiệm cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Quang Dương đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ Chính trị đã có quyết định ông Đào Ngọc Dung thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua, ông đã được bầu và phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Đào Ngọc Dung là cán bộ sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều địa bàn, lĩnh vực, cương vị công tác.

Ông Đào Ngọc Dung luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, chân thành, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, luôn giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong cơ quan.

Ông có vai trò và những đóng góp hết sức quan trọng trong sự phát triển của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - một Đảng bộ lớn, đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối cơ quan Trung ương.

Do yêu cầu công việc, ông Đào Ngọc Dung được chuyển sang lĩnh vực công tác mới, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Quang Dương là cán bộ giàu thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhiệm vụ nào, ông cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và tất cả đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan.

Ông Nguyễn Quang Dương. (Nguồn: TTXVN)

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, ông Nguyễn Quang Dương được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng ông Đào Ngọc Dung trên cương vị mới sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ông Nguyễn Quang Dương với sự ủng hộ, giúp đỡ, chung sức chung lòng của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục thể hiện được năng lực, bản lĩnh của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách.

Phát biểu tại buổi lễ, các ông Đào Ngọc Dung, Nguyễn Quang Dương khẳng định sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.