Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 14/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu dự kỳ họp đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 54 đại biểu trúng cử tại cuộc bầu cử tháng Năm vừa qua, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, đảm bảo đúng số lượng, đạt yêu cầu về cơ cấu và chất lượng đại biểu, đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự kỳ họp đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các ông Lê Xuân Thân, Phan Thông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các ông Nguyễn Duy Bắc, Trần Sơn Hải, Nguyễn Đắc Tài và Đào Công Thiên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Dân tộc và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu 24 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và 22 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu trên cương vị mới, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhấn mạnh sẽ cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh đoàn kết, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu cho mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ./.