Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 người, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII gồm 18 người.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Các ông Lê Kim Toàn, Hồ Quốc Dũng tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội này, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua đánh giá tình hình, kết quả, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị trong việc định hướng và xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu tổng quát là "Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.”

Các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định là giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hàng năm tăng 8%, trong đó công nghiệp-xây dựng tăng 12,5%; nông-lâm-ngư nghiệp tăng 3,5%, dịch vụ tăng 6,5%.

Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Định là công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 37%, dịch vụ chiếm 35,8% và nông-lâm-ngư nghiệp còn 21%. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 4,5 tỷ USD; thu ngân sách đạt 11.000 tỷ đồng; trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới./.