Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Đọc được tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tổng quát: phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Đại hội cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000-8.000 USD; thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm; hàng năm số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh là 50%...

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh vững chắc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cụ thể là hoàn thành và đầu tư mới các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như hệ thống đường cao tốc, sân bay đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm như thành phố Hạ Long, hai khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các trung tâm hành chính công; lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo; tạo môi trường thuận lợi để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch sự gắn với tăng cường kỷ cương công chức, đổi mới chế độ công chức, công vụ.

Tại Đại hội có 41 tham luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung của Đại hội, trong đó có Báo cáo Chính trị của Đại hội và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long, ông Vũ Hồng Thanh được tín nhiệm tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 21 người. Ông Nguyễn Văn Đọc được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, sinh năm 1959, quê quán xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng); trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường; trình độ lý luận: Cử nhân kinh tế-chính trị.

Ông Nguyễn Văn Đọc từng đảm nhận các cương vị công tác: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Bí thư Thị ủy Uông Bí; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2015, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh./.