Ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI. (Ảnh: Nguyễn Trình/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, ngày 17/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 50 ​người. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 người.

Ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa X, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Thái Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI Cù Ngọc Cường được cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực," Đại hội đã thông qua 14 mục tiêu cụ thể và 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 39 triệu đồng/người; sản lượng lương thực có hạt đạt 1 75 .000 tấn ; 20% số xã (22 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 98% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách đến năm 2020 đạt 9,34%; thu ngân sách tăng bình quân 18,6%/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 2-2,5%/năm. 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; mỗi năm kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên, có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh...

4 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo chuyển cơ bản trong công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư; nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng.

Đại hội cũng đã thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; có cơ chế để huy động mọi nguồn lực xã hội; ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây trồng tiềm năng, thế mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng; quản lý có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên-môi trường; ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, phát triển văn hóa-xã hội toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh-quốc phòng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, chức năng giám sát.

Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của địa phương...

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.