Sau ba ngày làm việc, ngày 29/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 với 55 người; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 15 người. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người.

Đại Hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

Đại hội đã tập trung nhiều thời gian thảo luận nhất trí thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010- 2015.

Theo đó, Đại hội đã đề ra mục tiêu: Bình Định phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm từ 13-14%; GDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD vào năm 2015. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ để đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 2,8 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt 5.500 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng đạt 55%, và giải quyết việc làm mới hàng năm từ 25.000-30.000 lao động, tỷ lệ đô thị hóa 40%, xây dựng 20% số xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới và hàng năm giảm từ 1,5-2% hộ nghèo.

Phấn đấu hàng năm có 70 % tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới mỗi năm đạt 5% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Để đạt được các mục tiêu đó, tỉnh Bình Định đã đề ra các giải pháp có tính đột phá chính, trước hết là tập trung phát triển kinh tế công-nông nghiệp và dịch vụ theo hướng hiện đại.

Ưu tiên thu hút các dự án có qui mô lớn ở trong, ngoài nước vào các khu kinh tế Nhơn Hội và các khu-cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như nhà máy lọc dầu Nhơn Hội công suất 3 triệu tấn/ năm; Nhà máy sản xuất thép công suất từ 500-800.000 tấn/ năm; phát triển nền nông nghiệp theo công nghệ cao trên các lĩnh vực giống vật nuôi, cây trồng; giải quyết đồng bộ các dịch vụ tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và dịch vụ du lịch.

Huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhất là quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, khu-cụm công nghiệp, cảng biển, sân bay và hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có mục đích rỏ ràng hơn và theo mục tiêu, yêu cầu của thị trường nền kinh tế-xã hội./.