(Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/Vietnam+)

Ngày 28/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) đã bàn, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, với 47/47 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%), ông Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Trì, sinh năm 1962, quê ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), có trình độ Cử nhân kinh tế, thạc sỹ chính trị.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng có tờ trình, xin ý kiến các đại biểu về việc cho ông Phùng Quang Hùng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Dương Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng nhiệm kỳ này để nghỉ hưu theo quy định./.